טיול חברה לסדנת שוקולד בצפון

טיול חברה לסדנת שוקולד בצפון – סדנת שוקולד בייקב רימון, עשינו רייזרים בטרקטורוני הדיישון וארוחת צהריים במעדת איסקנדר