טיול באזור הצפון לצוות הגיבוש של עין המפרץ

טיול באזור הצפון לצוות הגיבוש של עין המפרץ – הטיול היה בגני הנדיב בזיכרון, ואחכ סדנה בלווידו, וארוחת צהריים במסעדת רוניתה